27 abril, 2017

L’Equip d’EaC

El 2002 va néixer el programa Empreses amb Cor com un projecte de voluntariat. En els seus inicis, va comptar amb quatre voluntaris i una coordinadora. Actualment, l’equip d’Empreses amb Cor està format per 80 voluntaris.

El 2009 es va crear l’Equip de Clubs amb Cor, el 2010 el de Fires amb Cor. Un altre dels equips és el Universitats amb Cor. Més endavant s¡hi han afegit Clubs amb Cor, Cultura amb Cor i Escoles amb Cor. Aquests equips estan liderats per un coordinador que depèn del departament de Captació de Recursos i Sistemes de la Informació. Tots aquests voluntaris són jubilats i pre-jubilats que han volgut aportar els seus coneixements, contactes, experiència i il·lusió a aquest programa de Càritas de relació amb el teixit empresarial, esportiu, cultural…

En l’equip d’Entitats amb Cor hi ha voluntaris que es dediquen a temes logístics, altres al contacte amb les empreses, a la coordinació d’accions concretes, a la dinamització de les informacions que sortiran a la pàgina web o a L’Informatiu d’Entitats amb Cor, i a la formació de les noves incorporacions.

Tots els voluntaris de l’equip reben una formació inicial sobre la nostra institució i sobre el programa Entitats amb Cor, que es va ampliant en un procés de formació continuada. Els nostres voluntaris participen en activitats formatives i de reflexió organitzades per col·legis professionals, associacions empresarials, administracions públiques i altres organitzacions no lucratives, amb la voluntat d’oferir un millor servei cada dia a la missió que Càritas té encomanada.

Si estàs interessat / da en formar part d’aquest equip, contacta amb:
Departament de Voluntariat:
Telf 93 301 35 50-93 344 16 50
E-mail: voluntariat@caritasbcn.org